Туристическа информация > За Самоков


За Самоков

Самоков – “Бялата порта на Рила”, е разположен на 950 метра н.м.в., в подножието на най-високата планина на Балканския полуостров. 
Виж повече